12 Νοεμβρίου, 2012

0 Comments

Για τη Συνύπαρξη (εναλλακτικός ορισμός για την Ομαδική Ψυχοθεραπεία)

Διαβάζοντας στον Ρίλκε για τη Συνύπαρξη,  αναγνωρίζω τον καλύτερο ορισμό για την ομαδική ψυχοθεραπεία. Ξεχωρίζω τις έννοιες της ανάπτυξης, της σύνδεσης και της μοναξιάς που συνυπάρχει με την ένταξη στην κοινότητα. Από τα πιο σημαντικά πράγματα που μαθαίνει κάποιος μέσα από την ομαδική ψυχοθεραπεία, είναι να αναγνωρίζει αυτή την συνύπαρξη τόσο στις σχέσεις του με τους Άλλους, όσο και […]

Continue reading...